KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği :

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Ticaret Siciline 74681 sicil numarası ile kayıtlı, Işıktepeosb Mahallesi 75. Yıl Blv. No: 4 Nilüfer/BURSA adresinde yerleşik Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durmazlar”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Durmazlar tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. İşlenen veri kategorileri, işleme amacı, veri toplama yöntemleri ve hukuki sebepler :

 

 

 

 

 

  1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği : 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hizmet satın aldığımız iş ortaklarımıza (Tekrom Teknoloji A.Ş. (‘’T-Soft’’), Navlungo Lojistik  ve Teknoloji A.Ş (‘’Navlungo’’) yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.

 

  1. Kişisel verilerinizin toplanma ve muhafaza edilme yöntemi : 

Durmazlar, iş faaliyetlerini yürütmek ve online satış faaliyeti hizmetini Sanal Pos aracılığıyla sizlere sunmak için kişisel verilerinizi websitemiz (“Platform”) üzerinden otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplamakta ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş olan Garanti Bankası A.Ş. nezdinde ile güvenli olarak saklamaktadır.
Durmazlar, kredi kartı bilgilerinizi yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanmakta ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutmamaktadır.

 

  1. Veri sahibinin hakları

 KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi e-mail adresimiz info@durmaonline.com üzerinden veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış, veri işleme şartlarını ve Veri Sorumlusu’na başvuru usulünü içeren aydınlatma metnini okuduğumu ve Veri Sorumlusu Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı ve ilgili kişisel verilerimde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde durumu Veri Sorumlusu’na bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.