Çerez Politikası

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://www.durmaonline.com/ uygulaması ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarımız (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Şirketimizin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için Müşteri Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.
 
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi?
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.
 
Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler
Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
 
Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
 
Performans ve Analiz Çerezleri
Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
 
Hedefleme veya reklam çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.
 
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz ajanslar ve danışmanlar ile diğer teknik hizmet sağlayıcılara, meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
 
Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde işlem güvenliği verilerinizin hedefleme ve reklamcılık, performans ve analiz, Platform kullanıcıları ve ziyaretçileri hakkında istatistiki veri elde edilmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi, işlem güvenliği faaliyeti amacıyla yurt dışında mukim Google Inc, Fortinet Inc, Pixel & Tonic Inc. (Craft CMS) ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir
 
Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 
 
Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır.
 
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.durmaonline.com/iletisim adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Forumu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 
 
Çerez İsmi Çerez Amacı
Çerez
Tipi
Çerez Türü Çerezi Saklama
Süresi

uye_sifre

Kullanıcı şifre bilgisi(Beni Hatırla) 1. Taraf Zorunlu Çerez 60 gün
uye_sifre_encry Kullanıcı şifre bilgisi encry şifrelenmiş sha512 (Beni Hatırla) 1. Taraf Zorunlu Çerez
60 gün
email Kullanıcı mail bilgisi (Beni Hatırla) 1. Taraf Zorunlu Çerez 60 gün
CookieLaw Kullanıcı çerez politikasına onay verip vermediğini sorgular 1. Taraf Zorunlu Çerez 15 gün
last_products Kullanıcıların son incelenen ürünleri kayıt eder 1. Taraf Performans ve Analiz Çerez 10 gün
Tsoft_Logged Kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını tutmak için  1. Taraf İşlevsellik ve Tercih Çerez 6 saat
MobileNotifyClose Mobil tarayıcı üzerinden siteye giriş yapıldığında mobil uygulama bilgilendirmesinin kapatıldığını öğrenmek için kullanılır. 1. Taraf İşlevsellik ve Tercih Çerez 180 gün
utm_source Reklam uygulamalarında hangi reklam firması üzerinden geldiği bilgi yazılır 1. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 7 gün
utm_medium Kullanıcıların internet sitesine nereden geldiğini saklamak için kullanılmaktadır 1. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 7gün
MusteriNeredenGelmis Kullanıcıların internet sitesine nereden geldiğini saklamak ve raporlamak için kullanılır 1. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 30 gün
countryCode Kullanıcının internet sitesine hangi ülkeden geldiğini bilmek için kullanılmaktadır. 1. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 30 gün
_gclxxxx Google dönüşüm izleme çerezi 1. Taraf Zorunlu Çerez 90 gün
_ga Siteye ve sayfalara kaç kullanıcının tıkladığını, kullanıcıların ne kadar süre durduğununa ilişkin istatiki bilgi toplamak amacıyla kullanılır. 1. Taraf Zorunlu Çerez 730 gün
IDE Reklam ve yeniden hedefleme istatistik ayarlarını kaydetmek için kullanılır 3. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 390 gün
_gid Kullanıcının web sitesinin nasıl kullandığına dair istatiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder 1. Taraf Performans ve Analiz Çerez 1 gün
NID Reklam ve yeniden hedefleme istatistik ayarlarını kaydetmek için kullanılır 3. Taraf Hedefleme ve Reklam Çerezi 180 gün
gat_gtag_UA_245514253-1 Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır; bu, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırladığı anlamına gelir. 3. Taraf İşlevsellik ve Tercih Çerez 1 gün
GA4-343839460 Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır; bu, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırladığı anlamına gelir. 3. Taraf İşlevsellik ve Tercih Çerez 1 gün
_GRECAPTCHA Sitede kullanılan formların güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Google Recaptcha ürününün çerezidir 3. Taraf İşlevsellik ve Tercih Çerez 180 gün
 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.